Přemysl Koblic na balkoně svého bytu v pražské Ruské ulici č. 38

Ing. Přemysl Koblic (2. 7. 1892, Praha – 19. 11. 1955, Praha)
český fotograf praktik, konstruktér, teoretik, chemik a publicista

     V Archivu Národního technického muzea se nachází největší známá část pozůstalosti Přemysla Koblice. Kromě osobních, školních a zaměstnaneckých dokladů obsahuje také doklady o jeho umělecké tvorbě, a to jak literární, tak obrazové. Velmi zajímavé,  z části šifrované, jsou jeho deníky, které vznikly v době, kdy pobýval na Sočské frontě (1914-1918). Nejdůležitější částí pozůstalosti jsou však fotografie, které pořizoval jako nadšený fotograf – amatér během celého svého života, zhruba od roku 1912 až do své smrti v roce 1955. Jedná se o tisíce pozitivů, stovky svitkových a skleněných, resp. desítky kinofilmových negativů a diapozitivů. Zachytil na nich především velmi barvitý život v české metropoli v období 20.-50. let 20. století. Menší část fotografií se týká ČSR jako takové, resp. Koblicovy válečné činnosti ve Slovinsku.

Stručně z Koblicova životopisu
- 1911 - abiturient reálky v Praze-Žižkově
- 1914-1918 - rakouský pěší pluk č. 91 v Českých Budějovicích - nasazen na Sočské frontě
- 1919 - II. státní zkouška na ČVŠT v Praze (Ing. chem.); dobrovolník v sokolském praporu na Slovensku
- 1919-1921 - asistent ČVUT, stolice cukrovarnictví
- 1921-1934 - Patentní úřad v Praze, referát fotografie, grafika, potraviny
- od 1930 - ve film-fotoskupině Levé fronty
- od 1934 - odborný spisovatel a redaktor v oboru fotografie
- 1939-1945 - bez oficiálního zaměstnání
- 1945-1948 - externí spolupracovník fotografického oddělení Ministerstva informací a osvěty a Ministerstva dopravy
- od 1945 - externí spolupracovník československých podniků v oblasti fotografického a chemického průmyslu
- od 1948  člen ústředního fotosboru Ústřední rady odborů a fotosboru Krajské odborové rady (ROH)
- 1950 - člen výboru Československého svazu socialistické fotografie.