Bibliografie

Publikace

Ozobromový tisk , Praha 1921, 32s.

Žánr fotografie výjevů , Praha 1931, 40s.

Československá fotografie VII , Praha 1937, 64s. (uspořádal Přemysl Koblic)

Fotografování v plenéru , Praha 1937, 80s. (redakce obrazové části Jaromír Funke)

Zvětšování , Praha 1938, 96s.

Bezret, nový způsob fotografie bez retuše , Praha 1946, 74s.

Nezvyklé fotografické předpisy , Praha 1946, 90s.

Pextral: Nový způsob vyvíjení filmů, desek a papíru , Praha 1946, 58s., Praha 1947 (II. vydání), 78s.

Epiaf, nový systém fotografie prostoru , Praha 1947, 79s.

Polygrad: Nový systém gradačně pružného zvětšování na jeden papír , Praha 1947, 82s.

Domácí stavba pohotovky na svitkový film , Praha 1948, 38s.

Epifoka 6 × 6 : nová československá pohotovka nezvyklých výkonů , Praha 1948, 40s.

Fotografické předpisy podrobně a pro každého , Praha 1948, 92s, Praha 1949 (II. vydání), 92s.

Užitečné drobnosti ze zvětšování , Praha 1948, 40s.

Obrazová škola. Studijní příloha k ročence Československá fotografie 1949 , Praha 1949, 7s.

Širokoúhlá ruční fotografie , Praha 1950, 45s.

Příručka fotografické techniky pro začátečníky , Praha 1951, 102s. (spoluautor Jindřich Sojka)

Socialistická fotografie , Praha 1951, 98s. (spoluautoři František Čihák, František Doležal, Václav Kořínek, Irena Kraftová, Ladislav Křivánek, Jaroslav Kulhánek)

Využití vadného fotografického materiálu , Praha 1951, 46s.

Fotografujeme: příručka pro fotokroužky závodních klubů , Praha 1954, 142s.

Zhotovujeme si sami fotografické přístroje , Praha 1955, 78s.

Našim fotoamatérům. Něco o pravém poslání malého formátu , Praha, s. d., 16s.

Zužitkujte dokonaleji svoje negativy! , Vyškov, s. d., 14s.

 

 

časopisecké články a studie

 

1912

Novinka v oboru tak zvaných nočních fotografií. Fotografický obzor 20, 1912, č. 2, s. 37-38.

 

1913

O vadách, jichž se amatér nejčastěji dopouští, Fotografický obzor 21, 1913, č. 1, s. 13 – 16; č. 2, s. 36- 39; č. 5, s. 107-109; č. 6, s. 131 – 132; č. 8, s. 180 – 181; č. 9, s. 201 – 202; č. 10, s. 220 – 222; č. 11, s. 242 – 243; č. 12, s. 259 – 260. (zn. P. K.)

Zimní obrazy, Fotografický obzor 21, 1913, č. 1, s. 17 – 18. (zn. P. K.)

 

1914

Kopírovací papír přeměniti na papír pro světlo plynové, Fotografický obzor 22, 1914, č. 5-6, s. 88. (zn. P. K.)

Kyselá amidolová vývojka pro bromostříbrnaté obrazy, Fotografický obzor 22, 1914, č. 3, s. 38, 41. (zn. P. K.)

Něco o sušení negativů, Fotografický obzor 22, 1914, č. 5-6, s. 87. (zn. P. K.)

Ochrana nehtů, Fotografický obzor 22, 1914, č. 3, s. 41. (zn. P. K.)

Trioplan, Dagmar, Fotografický obzor 22, 1914, s. 88. (zn. P. K.)

 

1915

Kinematografický snímek řítící se laviny, Fotografický obzor 23, 1915, č. 7-8, s. 99. (zn. P. K.)

Lak ve vodě stálý, Fotografický obzor 23, 1915, č. 7-8, s. 101. (zn. P. K.)

Neostré snímky, Fotografický obzor 23, 1915, č. 7-8, s. 88 – 91. (zn. P. K.)

Vkládání fotografických desek ve tmavé komoře, Fotografický obzor 23, 1915, č. 1, s. 10. (zn. P. K.)

 

1923

Patentní hlídka, Fotografický obzor 11, 1923, č. 12, s. 185-186.

 

1924

Něco o acetonu, zejména s pyrogalolem, Fotografický obzor 32, 1924, č. 5, s. 65 – 67.

 

1925

Hnědé tónování upotřebeným ustalovačem, Fotografický obzor 33, 1925, č. 7, s. 129 – 132.

O sušení obrazů na vyvolávacích papírech, Fotografický obzor 33, 1925, č. 11, s. 201 – 204.

Staré i nové poznatky ve zkráceném způsobu bromolejotisku, Fotografický obzor 33, 1925, č. 6, s. 108 – 112; č. 7, s. 125 – 126.

Všelicos o zvětšování, Fotografický obzor 33, 1925, č. 10, s. 181 – 187.

Vylití dna mis parafinem, Fotografický obzor 33, 1925, č. 11, s. 215- 216. (zn. Pk.)

 

1926

Fotografie zasněžené krajiny. Napsal Vlad. Fanderlík, Fotografický obzor 34, 1926, č. 3, s. 45- 46. (zn. Ipeka)

Odhad exposice od oka, Fotografický obzor 34, 1926, č. 1, s. 3 – 6.

Poznatky z prostředí fotografii nepříznivého, Fotografický obzor 34, 1926, č. 3, s. 33 – 35; č. 6, s. 85 – 87; č. 8, s. 117 – 118; č. 11, s. 171-172.

Rozdíl redukční mohutnosti metochinonu a metol-hydrochinonu, Fotografický obzor 34, 1926, č. 3, s. 42-43. (zn. Ipeka)

Užití modrých žárovek (tzv. s denním světlem) ve fotografii, Fotografický obzor 34, 1926, č. 2, s. 27-28. (zn. Ipeka)

 

1927

Reprodukce, Fotografický obzor 35, 1927, č. 2, s. 17 – 19; č. 11, s. 166-168; č. 12, s. 179-180.

 

1928

„Mastnoty“, jež vznikají okysličením vyvolávacích roztoků, Fotografický obzor 36, 1928, č. 3, s. 45-46. (zn. Ipeka)

Dokonalý bromolejový přetisk jedním přenesením, Fotografický obzor 36, 1928, č. 1, s. 13. (zn. Ipeka)

Mezi proudy. Sen pilného čtenáře F. O., Fotografický obzor 36, 1928, č. 3, s. 37 – 40.

Na výšku nebo napříč?, Fotografický obzor 36, 1928, č. 1, s. 6-8. (zn. Ipeka)

Snadné praní malých kopií, Fotografický obzor 36, 1928, č. 1, s. 12-13. (zn. Ipeka)

 

1929

Bez názvu, Letem světem III, 1928-1929, č. 20, s. 14, rubrika "Hlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha" (zn. Ipeka)

Co vidí fotoamatér cestou z domova na koupání, Letem světem III, 1928-1929, č. 46, s. 14.

Drobnosti o katalogu kodaňského mezinárodního salonu pořádaného 28. dubna až 12. května t. r., Fotografický obzor 37, 1929, č. 8, s. 127. (zn. P. K.)

Fotografie a zima, kapitola místy kacířská, Fotografický obzor 37, 1929, č. 2, s. 17-19.

Fotografie v podzimu, Letem světem IV, 1929-1930, č. 3, s.14 , rubrika „Hlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha“.

Fotolin Matlák znovu na scéně, Fotografický obzor 37, 1929, č. 7, s. 101-103.

Jak je fotografie laciná?, Letem světem III, 1928-1929, č. 45, s. 12, rubrika "Hlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha".

Když přijde podzim, Letem světem III, 1928-1929, č. 51, s. 14, rubrika "Hlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha"

Ledacos o ustalovači, Letem světem III, 1928-1929, č. 30, s. 14, rubrika "Hlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha".

Něco k zimní fotografii, Letem světem III, 1928-1929, č. 19, s. 14, rubrika "Hlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha".

Něco o velikých citlivostech, Letem světem III, 1928-1929, č. 49, s. 14, rubrika "Hlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha".

Něco o výjevu, Fotografický obzor 37, 1929, č. 8, s. 119-122; č. 9, s. 134-137.

Nejsnadnější vyvolávání desek s hnědou mezivrstvou, Letem světem IV, 1929-1930, č. 8, s.13 , rubrika „Hlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha“.

Několik dobře míněných pokynů pro portrétistu z donucení, Letem světem III, 1928-1929, č. 50, s. 14, rubrika "Hlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha".

O noční fotografii, Letem světem IV, 1929-1930, č. 6, s.13; č. 8, s.13 , rubrika „Hlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha“

O práci v horkém letním období, Letem světem III, 1928-1929, č. 39, s. 14; č. 41, s. 13, rubrika "Hlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha".

O spotřebě vody v temné komoře i mimo ni, tedy vůbec, Letem světem III, 1928-1929, č. 43, s. 13, rubrika "Hlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha".

O sušení filmů, Fotografický obzor 37, 1929, č. 9, s. 140-141.

O světelných kruzích, Letem světem III, 1928-1929, č. 33, s. 14; č. 35, s. 13; č. 37, s. 13, rubrika "Hlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha".

Práce za horkého období, Letem světem III, 1928-1929, č. 47, s. 14, rubrika "Hlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha".

Pražská voda ve fotografii, Fotografický obzor 37, 1929, č. 11, s. 176.

Všelicos o ortochromatické emulsi, Letem světem III, 1928-1929, č. 24, s. 14; č. 26, s. 4; č. 27, s. 91; č. 29, s. 9, rubrika "Hlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha".

Vyvolávání isolárních desek s hnědou mezivrstvou, Fotografický obzor 37, 1929, č. 11, s. 174-175.

Vyvolávání při žlutém světle bez užití zvláštního desensibilátoru, Letem světem IV, 1929-1930, č. 11, s. 19, rubrika „Hlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha“. (CHYBÍ POKRAČOVÁNÍ)

Z cest technického vývoje fotografie, Fotografický obzor 37, 1929, č. 5, s. 68-70; č. 6, s. 83-85; č. 10, s. 148.

Z fotografických příprav na jaro, Letem světem III, 1928-1929, č. 21, s. 14, rubrika "Hlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha".

Začátečníkům, Letem světem III, 1928-1929, č. 22, s. 14, rubrika "Hlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha”; č. 23, s. 13, rubrika "Hlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha".

Závady mechanické povahy na negativu, Fotografický obzor 37, 1929, č. 3, s. 36-41.

 

1930

Malý negativ – velký obraz, Letem světem IV, 1929-1930, č. 42, s. 23; č. 43, s. 14, rubrika „Hlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha“.

Něco o českém filmu (filtru?) „Arga“, Letem světem IV, 1929-1930, č. 38, s. 14; č. 40, s. 11, rubrika „Hlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha“.

Něco o filmech, Letem světem IV, 1929-1930, č. 28, s. 14, rubrika „Hlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha“.

Několik pokynů k soutěžím, Letem světem IV, 1929-1930, č. 16, s. 10-11 , rubrika „Hlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha“

O hotovení positivů ve vyvolávacích papírech, Letem světem IV, 1929-1930, č. 48, s. 14; č. 49, s. 23 , rubrika „Hlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha“.

O sušení papírů, Letem světem IV, 1929-1930, č. 13, s. 14, rubrika „Hlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha“.

O tónování na hnědo, Letem světem IV, 1929-1930, č. 32, s. 14, rubrika „Hlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha“

Snímky dětí venku, Letem světem IV, 1929-1930, č. 30, s. 23, rubrika „Hlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha“.

Teoreticky možné vysvětlení, proč u některých nealkalických vývojek redukuje se obraz na deskách s manganovou vrstvou od skla a ne shora, Fotografický obzor 38, 1930, č. 11, s. 212-213. (zn. Ipeka)

 

1931

1. členská výstava Fotoamatérů KČST, odbor Praha, Letem světem V, 1930-1931, č. 34, s. 10; č. 35, s. 17; č. 36, s. 11; č. 37, s. 23 , rubrika „Hlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha“.

200x větší citlivost, Fotografický obzor 39, 1931, č. 9, s. 163-166.

A ještě něco o Makině, Fotografický obzor 39, 1931, č. 9, s. 171.

Amidol-Hydrochinon, Fotografický obzor 39, 1931, č. 8, s. 152.

Bez názvu, Letem světem V, 1930-1931, č. 27, s. 19, rubrika „Hlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha“.

Bez názvu, Letem světem V, 1930-1931, č. 44, s. 19, rubrika „Hlídka fotoamatérů“.

Co přinesl minulý rok ve fotografii nového?, Letem světem V, 1930-1931, č. 17, s. 17, rubrika „Fotohlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha“.

Co se chystá, Fotografický obzor 39, 1931, č. 8, s. 151.

Filmpak a ohnisko, Fotografický obzor 39, 1931, č. 10, s. 192.

„Hloubka“ vidění a hloubka objektivu, nedají se, myslím, vůbec dobře srovnávat, Fotografický obzor 39, 1931, č. 9, a. 171-172.

Hranice ve fotografii, Fotografický obzor 39, 1931, č. 3, s. 43-44.

Hydrosulfitová vývojka bez zápachu, Fotografický obzor 39, 1931, č. 2, s. 32-33.

Infikace vypíracích mis bakteriemi, Fotografický obzor 39, 1931, č. 8, s. 152-153.

Isolární desky ani filmy, tak jak jsou dnes v obchodě, nejsou nijak vrcholem isolárnosti, Fotografický obzor 39, 1931, č. 3, s. 52.

Jak se pozná negativ z isolární desky?, Fotografický obzor 39, 1931, č. 3, s. 51. (Ipeka)

Jak také přehřívají žárovky, Fotografický obzor 39, 1931, č. 3, s. 72.

Kdy je ostrost negativu největší?, Fotografický obzor 39, 1931, č. 8, s. 152.

Kroucení se nalepených obrazů, Fotografický obzor 39, 1931, č. 4, s. 71.

Malá komora při turistice, Letem světem V, 1930-1931, č. 40, s. 19; č. 41, s. 15; č. 42, s. 21, rubrika „Hlídka fotoamatérů“.

Malý formát a poměr jeho stran, Fotografický obzor 39, 1931, č. 1, s. 11-12.

Malý negativ – velký obraz, Letem světem V, 1930-1931, č. 51, s. 21, rubrika „Hlídka fotoamatérů“.

Metol jen s potaší, Fotografický obzor 39, 1931, č. 8, s. 152.

Mhouřit při snímku jedno oko činí leckomu potíže, Fotografický obzor 39, 1931, č. 3, s. 52.

Něco k fotografování her s míčem, Fotografický obzor 39, 1931, č. 8, s. 153.

Něco k fotografování her s míčem, Rozhledy fotografa amatéra 11, 1931, č. 5-8, s. 1.

Něco o stereoskopii, Letem světem V, 1930-1931, č. 14, s. 23, rubrika „Fotohlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha“.

Něco o verichromu, Fotografický obzor 39, 1931, č. 9, s. 173.

Nic nového, Fotografický obzor 39, 1931, č. 8, s. 155.

Nic nového, Rozhledy fotografa amatéra 11, 1931, č. 5-8, s. 1-2.

Noční fotografie v zimě, Letem světem V, 1930-1931, č. 18, s. 23, rubrika „Fotohlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha“.

Nově přijatý předpis standardní vývojky pro sensitometrii, Letem světem V, 1930-1931, č. 47, s. 19, rubrika „Hlídka fotoamatérů“

O jedné výhodě filmů, o níž se zpravidla nemluví, Fotografický obzor 39, 1931, č. 8, s. 152.

O vývojkách vyrovnávajících sanočinně exposici, Letem světem V, 1930-1931, č. 28, s. 21; č. 30, s. 14, rubrika „Hlídka fotoamatérů KČST., odbor Praha“. (zn. K.)

Ostřejší kontury při černém vnitřku zvětšovacího přístroje, Fotografický obzor 39, 1931, č. 8, s. 153.

Ostřejší kontury při černém vnitřku zvětšovacího přístroje, Rozhledy fotografa amatéra 11, 1931, č. 5-8, s. 1.

Pot a fotografická emulse, Fotografický obzor 39, 1931, č. 1, s. 13.

Přechovávání vývojek bez přístupu vzduchu, Fotografický obzor 39, 1931, č. 9, s. 173.

Při zvětšování roste zrno jen do jisté hranice?, Fotografický obzor 39, 1931, č. 8, s. 155.

Při zvětšování roste zrno jen do jisté hranice?, Rozhledy fotografa amatéra 11, 1931, č. 5-8, s. 2.

Schnutí desek, Fotografický obzor 39, 1931, č. 8, s. 153.

Schnutí desek, Rozhledy fotografa amatéra 11, 1931, č. 5-8, s. 1.

Sirnatan ve vývojkách, Fotografický obzor 39, 1931, č. 7, s. 121- 123.

Skromný námět, Fotografický obzor 39, 1931, č. 4, s. 78.

Skromný návrj, Fotografický obzor 39, 1931, č. 2, s. 33.

Světelnost objektivů při clonách stejně označených, Fotografický obzor 39, 1931, č. 8, s. 153.

Světelnost objektivů při clonách stejně označených, Rozhledy fotografa amatéra 11, 1931, č. 5-8, s. 1.

Symetrické a nesymetrické objektivy při zvětšování, Fotografický obzor 39, 1931, č. 10, s. 192.

Vymývání misek, Fotografický obzor 39, 1931, č. 1, s. 12.

Vyvoláván í autochromů při červeném světle, Fotografický obzor 39, 1931, č. 8, s. 155.

Vyvolávání autochromů při červeném světle, Rozhledy fotografa amatéra 11, 1931, č. 5-8, s. 2.

Zamezení kasetové diference při práci s deskami, Fotografický obzor 39, 1931, č. 3, s. 53.

Způsob daktyloskopie fotografickou cestou, Fotografický obzor 39, 1931, č. 2, s. 31.

 

1932

Bez názvu, Letem světem VI, 1931-1932, č. 18, s. 23, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Bez názvu, Letem světem VII, 1932-1933, č. 8, s. 11; č. 9, s. 15; č. 10, s. 21; č. 11, s. 15; č. 12, s. 17; č. 13, s. 15, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Co a jak fotografovati v předjaří, Fotografický obzor 40, 1932, č. 3, s. 49.

Co a jak fotografovati v předjaří, Rozhledy fotografa amatéra 12, 1932, č. 1-4, s. 2-3.

Černění inversního filmu Pathé hydrosulfitem, Letem světem VI, 1931-1932, č. 34, s. 17, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Fotografování o sletu, Fotografický obzor 40, 1932, č. 8, s. 121-124.

Fotolín Matlák fušerem a špionem proti své vůli, Fotografický obzor 40, 1932, č. 10, s. 158-160.

Hlídka amatérské fotografie a kinematografie, Letem světem VI, 1931-1932, č. 34, s. 17, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Hypothesa o vzniku fotografického latentního obrazu stříbrnatého a jeho vyvolání, Fotografický obzor 40, 1932, č. 11, s. 175-176.

K reprodukovaným obrazům, Letem světem VI, 1931-1932, č. 32, s. 17, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Kyselý siřičitan vápenatý ke konservování vývojek, Fotografický obzor 40, 1932, č. 2, s. 34.

Něco o kinematografii, Letem světem VI, 1931-1932, č. 31, s. 15, rubrika "Hlídka amatérské fotografie a kinematografie".

Obsah vzduchu ve vodě a poschodí, Fotografický obzor 40, 1932, č. 7, s. 112.

Povýstavní debatní večer ČKFA v Praze, Letem světem VII, 1932-1933, č. 5, s. 21, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Pražská voda, Fotografický obzor 40, 1932, č. 1, s. 14.

Proč se jeví modrá barva oku nejtemněji, Fotografický obzor 40, 1932, č. 3, s. 48.

Proč se jeví modrá barva oku nejtemněji?, Rozhledy fotografa amatéra 12, 1932, č. 1-4, s. 2.

Působení různých papírů na citlivé emulse, Fotografický obzor 40, 1932, č. 3, s. 48.

Působení různých papírů na citlivé emulse, Rozhledy fotografa amatéra 12, 1932, č. 1-4, s. 2.

Správné držení optických měřičů exposice, Fotografický obzor 40, 1932, č. 7, s. 113-114.

Světélkování sítnice oka po ozáření, Fotografický obzor 40, 1932, č. 3, s. 48.

Světélkování sítnice oka po ozáření, Rozhledy fotografa amatéra 12, 1932, č. 1-4, s. 2.

Umisťování citlivého papíru při zvětšování při bílém světle, Fotografický obzor 40, 1932, č. 3, s. 48.

Umisťování citlivého papíru při zvětšování při bílém světle, Rozhledy fotografa amatéra 12, 1932, č. 1-4, s. 3.

Vliv magnetismu na fotografické emulse, Fotografický obzor 40, 1932, č. 3, s. 48.

Vliv magnetismu na fotografické emulse, Rozhledy fotografa amatéra 12, 1932, č. 1-4, s. 2.

Vypírání sirnatanu z negativů, Fotografický obzor 40, 1932, č. 2, s. 34.

Žlutavé negativy, Letem světem VI, 1931-1932, č. 22, s. 16-17; č. 28, s. 15, rubrika "Hlídka fotoamatérů"

Žlutavé zabarvení želatiny při inversních kinematografických filmech, Letem světem VI, 1931-1932, č. 34, s. 17, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

 

1933

Amatérská kinematografická reportáž, Pathé-revue 2, 1933, č. 1, s. 20-21.

Amatérská kinematografie přichází ke cti, Pathé-revue 2, 1933, č. 12, s. 189.

Bez názvu, Letem světem VII, 1932-1933, č. 41, s. 19, 21, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Co by mělo být v každé komoře?, Letem světem VII, 1932-1933, č. 42, s. 10, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Hypotéza o optické sensibilaci, Pathé-revue 2, 1933, č. 12, s. 185-186.

II. pražský mezinárodní fotografický salon, Letem světem VII, 1932-1933, č. 32, s. 16-17, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Jak přiblížit amatérskou kinematografii amatérům fotografům!, Pathé-revue 2, 1933, č. 12, s. 190-191.

Jedna z příčin zrna na zvětšeninách, Fotografický obzor 41, 1933, č. 9, s. 138-139.

Jedna z příčin zrna na zvětšeninách, Rozhledy fotografa amatéra 13, 1933, č. 5-8, s. 2-3.

K dosavadním hledáčkům, Letem světem VII, 1932-1933, č. 45, s. 15; č. 46, s. 23, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

K III. výstavě fotoamatérů KČST, pořádané od 5. - 19. listopadu 1933, Praha II., Spálená ul., Letem světem VIII, 1933-1934, č. 5, s. 15, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Mrtvé období?, Pathé-revue 2, 1933, č. 3, s. 33-34.

Něco o citlivosti k barvám, Letem světem VII, 1932-1933, č. 35, s. 21; č. 36, s. 17, rubrika “Hlídka fotoamatérů".

Něco o citlivosti k barvám, Pathé-revue 2, 1933, č. 5, s. 65-66.

Několik pokynů pro fotografii v zimě, Časopis turistů 45, 1933, č. 6, s. 184-185.

Netušené perspektivy v kinematografii, Pathé-revue 2, 1933, č. 4, s. 49-50.

Nové možnosti zvláště citlivého negativního materiálu, Letem světem VII, 1932-1933, č. 33, s. 21; č. 34, s. 16, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

O desensibilaci, Letem světem VII, 1932-1933, č. 51, s. 17; č. 52, s. 19; VIII, 1933-1934, č. 1, s. 15; č. 3, s. 15, 19, rubrika „Hlídka fotoamatérů“.

O desensibilaci, Pathé-revue 2, 1933, č. 6, s. 84-86.

O lučebninách, ve fotografii běžně užívaných, Pathé-revue 2, 1933, č. 8-9, s. 114-116; č. 11, 165-166.

Praktický způsob lepení obrazů, Letem světem VII, 1932-1933, č. 14, s.  19; č. 16, s. 15, rubrika "Hlídka fotoamatérů".,

Pražský podzim dobou fotografických výstav, Letem světem VII, 1932-1933, č. 17, s. 15; č. 18, s. 19, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Přátelé fotografie navštíví III. výstavu fotoamatérů KČST, odbor v Praze, Letem světem VIII, 1933-1934, č.4, s. 19, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Před prázdninami, Pathé-revue 2, 1933, č. 7, s. 97-99.

ROF (Rapidi-Orthochromatique-Film), Letem světem VII, 1932-1933, č. 39, s. 19, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

"Předchůdce Leicy". Cestovatel A. V. Frič, avantgardní konstruktér - laik novodobého fotografického přístroje, Letem světem VII, 1932-1933, č. 48, s. 21; č. 49, s. 19, 21, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Soutěž Fotochemy "Rackové v Praze" ukončena, Letem světem VII, 1932-1933, č. 37, s. 19; č. 38, s. 10-11, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Vývojka pro léto, Letem světem VII, 1932-1933, č. 40, s. 10, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Z dobrých vlastností komory Kola, Letem světem VII, 1932-1933, č. 43, s. 17; č. 44, s. 17, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Z úkolů turistické fotografie, Časopis turistů 45, 1933, č. 4, s. 113-115.

 

1934

21. výstava KČST v Praze, Letem světem IX, 1934-1935, č. 7, s. 18-19, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Bez názvu, Letem světem IX, 1934-1935, č. 5, s. 18-19, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

IV. výstava "Fotoamatérů KČST", odbor Praha, Letem světem IX, 1934-1935, č. 6, s. 18-19, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

DIN, Letem světem IX, 1934-1935, č. 4, s. 18-19, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Fotoamatérská rapsodie, odbor Praha, Letem světem VIII, 1933-1934, č. 44, s. 18-19, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Historie jedněch vzorných stano v , Fotografie. Časopis pro přátele amatérské fotografie 01, 1933-1934, č. 13, s. 205.

"I když by se náhodou povedla zvětšenina 25 x lineárně..." čili posednutí leicaře zlým duchem Fotolína Matláka, Letem světem IX, 1934-1935, č. 3, s. 17-18, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

K intelektuální fotografii, Letem světem VIII, 1933-1934, č. 25, s. 21; č. 26, s. 19; č. 27, s. 15, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

K letošní Jubilejní soutěži firmy Neobrom, Letem světem VIII, 1933-1934, č. 40, s. 16-17, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

K našim fotoamatérským výletům, Letem světem VIII, 1933-1934, č. 39, s. 17, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

K našim fotoamatérským výletům, Časopis turistů 46, 1934, č. 4, s. 96.

Ke zvětšeninám na naší I. výstavě., Pathé-revue 3, 1934, č. 5, s. 75-76.

Kinoamatérská výstava, Pathé-revue 3, 1934, č. 1, s. 8-9.

Náčrtek činnosti instruktorů „fotoamatérů KČST“, Časopis turistů 46, 1934, č. 5, s. 98.

Některé méně obvyklé způsoby přípravy vývojek, Pathé-revue 3, 1934, č. 6, s. 93-95.

O amatérské 9,5 mm kinematografii, Letem světem VIII, 1933-1934, č. 45, s. 18-19; č. 46, s. 18-19; č. 47, s. 19, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

O hotovení zvětšenin z kinematografických snímků, Letem světem IX, 1934-1935, č. 8, s. 18-19, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Organisovaná turistická fotografie, Časopis turistů 46, 1934, č. 3, s. 49-50.

Poznámky k našemu poslednímu předvádění, Pathé-revue 3, 1934, č. 2, s. 22-23.

Trénink ve fotografii, Fotografie. Časopis pro přátele amatérské fotografie 01, 1933-1934, č. 3, s. 35-38.

Užití skel ve fotografické a kinematografické praxi, Letem světem VIII, 1933-1934, č. 35, s. 19, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

"V předjaří taje" čili nedomíchaný metolhydrochinon, kterým však nicméně ........ lze "namíchat" čtenáře, Fotografie. Časopis pro přátele amatérské fotografie 01, 1933-1934, č. 10, s. 152.

Všelicos, Letem světem IX, 1934-1935, č. 9, s. 20-21; č. 10, s. 21, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Z činnosti fotoamatérů KČST, Letem světem VIII, 1933-1934, č. 32, s. 17, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Z domácnosti fotoamatérů KČST, odbor Praha, Letem světem VIII, 1933-1934, č. 43, s. 18-19, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Z rodinné kroniky Fotolínů Matláků, ke kterým občas patříváme všichni, Letem světem VIII, 1933-1934, č. 41, s. 18-19, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Zakládání filmů do zvětšovacího přístroje, Letem světem VIII, 1933-1934, č. 36, s. 17; č. 38, s. 17, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Ze snah o naši intelektuální fotografii, Letem světem  VIII, 1933-1934, č. 23, s. 19, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Ze zákulisí naší I. výstavy, Pathé-revue 3, 1934, č. 4, s. 49-50.

Zvětšování z kinofilmu 9,5 mm, Pathé-revue 3, 1934, č. 3, s. 37-39.

Zvětšování, Letem světem VIII, 1933-1934, č. 39, s. 17, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

 

1935

Fotolín Matlák – mrtev, Foto 16, 1935, č. 4, s. 50 – 53. (zn. Hydrochinon)

Hledání vadných míst v obraze, Letem světem IX, 1934-1935, č. 12, s. 13, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Bromid v dnešním negativním procesu, Letem světem IX, 1934-1935, č. 19, s. 15; č. 20, s. 11, 18, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Které vývojky desensibilují?, Letem světem X, 1935-1936, č. 7, s. 15, 17, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Vyvolávající ustalovač, Letem světem X, 1935-1936, č. 12, s. 22, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Úsporné osvětlení ve zvětšovacím přístroji, Letem světem IX, 1934-1935, č. 12, s. 13, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

 

1936

…a proto dovoluji si otázati se, zda má význam, pořizovat si pro zvětšování místo obvyklého jednoduchého tripletu dražší objektiv speciální?, Fotografický obzor 44, 1936, č. 12, s. 284.

Antonín Kubišta: Rození primáši, Fotografický obzor 44, 1936, č. 7, s. 162.

Antonín Řehák: Ze sokolských zájezdů, Fotografický obzor 44, 1936, č. 12, s. 269.

Až tlesknu, tak jedem, Amatérská kinematografie 1, 1936, č. 9, s. 176-177. (zn. Kinolin Patlák)

Clonění u zvětšovacích přístrojů, Amatérská kinematografie 1, 1936, č. 5, s. 91-93.

Co je ročenka „Československá fotografie“?, Fotografický obzor 44, 1936, č. 11, s. 245 – 247.

Čištění vyvolávacích misek, Fotografický obzor 44, 1936, č. 5, s. 116.

Dodatek ke článku „Příspěvky ke zdokonalení zvětšovací techniky“, Fotografický obzor 44, 1936, č. 12, s. 265 – 266.

Dr. Ing. Karel Šmirous: Kapradí, Fotografický obzor 44, 1936, č. 9, s. 209.

Eugen Wiškovský: Uhlí, Fotografický obzor 44, 1936, č. 7, s. 161.

Fotografický ruch, Fotografický obzor 44, 1936, č. 11, s. 260.

Jak je zvětšování jednoduché a snadné, Fotografický obzor 44, 1936, č. 8, s. 188.

Jak prohlížeti negativy při vyvolávání, Fotografický obzor 44, 1936, č. 4, s. 92-93.

Josef Větrovský: O slavnostních dnech před orlojem v Praze, Fotografický obzor 44, 1936, č. 7, s. 162.

K mezinárodní výstavě v Karlových Varech (18./7.-9./8. 1936), Fotografický obzor 44, 1936, č. 9, s. 210-211.

K obrazům z výstavy KFA v Lomu u Mostu, Fotografický obzor 44, 1936, č. 9, s. 210.

K poslední soutěži Ako, Letem světem X, 1935-1936, č. 23, s. 13, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Která vývojka je nejlepší, Fotografický obzor 44, 1936, č. 9, s. 213-214.

Matlákova ozdravovna, Fotografický obzor 44, 1936, č. 10, s. 239. (zn. Fotolín Matlák)

Matlákova ozdravovna, Fotografický obzor 44, 1936, č. 11, s. 263. (zn. Fotolín Matlák)

Matlákova ozdravovna, Fotografický obzor 44, 1936, č. 6, s. 143. (zn. Fotolín Matlák)

Matlákova ozdravovna, Fotografický obzor 44, 1936, č. 7, s. 165-166. (zn. Fotolín Matlák)

Matlákova ozdravovna, Fotografický obzor 44, 1936, č. 9, s. 215. (zn. Fotolín Matlák)

Měsíc v literatuře, Fotografický obzor 44, 1936, č. 10, s. 234-235.

Momentem z ruky na půl metru, Fotografický obzor 44, 1936, č. 11, s. 243 – 245.

Nač ty díry okolo?, Letem světem X, 1935-1936, č. 13, s. 22, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Nalepování fotografií, Fotografický obzor 44, 1936, č. 9, s. 213.

Námět k novému způsobu zpracování negativů, Amatérská kinematografie 1, 1936, č. 2, s. 31 – 32.

Nepravdivá fotografie nepřesvědčuje X, 1935-1936, č. 16, s. 15, rubrika "Hlídka fotoamatérů".

Odpověď na veřejný dotaz fotografické hlídky Č. Slova ze dne 17. června 1936, Fotografický obzor 44, 1936, č. 8, s. 175 – 176.

Pár všeobecných rad do začátku, Fotografický obzor 44, 1936, č. 9, s. 212-213.

Po delší době zas pár chvil s Drem Růžičkou, Fotografický obzor 44, 1936, č. 7, s. 145 – 147.

Poznámky k obrázkům, Fotografický obzor 44, 1936, č. 6, s. 137-138.

Poznámky k obrazům, Fotografický obzor 44, 1936, č. 8, s. 185.

Poznámky k obrazům, Fotografický obzor 44, 1936, č. 9, s. 209.

Příspěvky k zdokonalení zvětšovací techniky, Fotografický obzor 44, 1936, č. 5, s. 102 – 103; č. 6, s. 126-127; č. 7, s. 150 – 152.

Rámovat či nerámovat?, Fotografický obzor 44, 1936, č. 9, s. 198 – 199.

Rybářské lodi ověšené ledem v newyorském přístavu v zimě, Fotografický obzor 44, 1936, č. 8, s. 185.

Rychleji vpřed, Fotografický obzor 44, 1936, č. 8, s. 169 – 171.

Snímky 100 i vícekráte exponované, Fotografický obzor 44, 1936, č. 5, s. 115.

V zájmu naší fotografie, svazového časopisu, jeho čtenářů a přispěvatelů, Fotografický obzor 44, 1936, č. 6, s. 121-123.

Výsledek ankety a obrazové soutěže F. Obzoru, Fotografický obzor 44, 1936, č. 12, s. 284.

Vyvolávací ustalovač, Fotografický obzor 44, 1936, č. 10, s. 235-236.

Vzdorují celuloidové misky chemickým roztokům tak dokonale jako např sklo, kamenina a porculán?, Fotografický obzor 44, 1936, č. 12, s. 284.

Zájezdy redakce F. O. ke klubům, Fotografický obzor 44, 1936, č. 11, s. 247 – 248, 257; č. 12, s. 266 – 268.

Zrcadlovka Rolleiflex, Fotografický obzor 44, 1936, č. 8, s. 186.

Zvětšování světlem kapesní baterie, Fotografický obzor 44, 1936, č. 4, s. 73 – 75.

 

1937

Acetylen ve vývojkách, Fotografický obzor 45, 1937, č. 7, 166.

Cystinol, nebarvící desensibilátor, Fotografický obzor 45, 1937, č. 9, s. 212-213.

Je oprávněná vysoká citlivost zvětšovacích papírů?, Fotografie. Časopis pro přátele amatérské fotografie 04, 1937-1938, č. 11, s. 172-173; č. 12, s. 189-190.

K obrazu: Čeněk Novotný: Práce v lomu, Letem světem XI, 1936-1937, č. 42, s. 18, rubrika "Letem fotografickým světem".

Něco o pravém poslání malého formátu, Letem světem XI, 1936-1937, č. 13, s. 18; č. 14, s. 18; č. 15, str. 18?, rubrika "Letem fotografickým světem".

Nový způsob hypersensibilace fotografických emulsí, Fotografický obzor 45, 1937, č. 12, s. 282.

Obrazy s modročerným tónem, Fotografický obzor 45, 1937, č. 3, s. 71.

Personův způsob, prováděný ze tří negativů, Fotografický obzor 45, 1937, č. 1, s. 22.

Poznámky k formátu 24 x 36 mm, Fotografický obzor 45, 1937, č. 6, s. 137 – 138; č. 7, s. 145 – 147; č. 8, s. 169 – 170.

Snímky s komorou nad hlavou a bez hledáčku, Letem světem XI, 1936-1937, č. 37, s. 18; č. 38, str. 18?, rubrika "Letem fotografickým světem".

Svitkový nebo holý film?, Fotografický obzor 45, 1937, č. 11, s. 241 – 242.

V roce 1937 exponujeme venku stejně jako v roce 1912, Fotografický obzor 45, 1937, č. 10, s. 221 – 224.

Všeobecné předpoklady fotografování, Letem světem XI, 1936-1937, č. 41, s. 18, rubrika "Letem fotografickým světem".

Výstava KFA v Pelhřimově, Fotografický obzor 45, 1937, č. 11, s. 260.

Vyvolávání elektrickým proudem, Fotografický obzor 45, 1937, č. 12, s. 282-283.

Způsob hnědého vyvolávání ve dvou stupních, Fotografie. Časopis pro přátele amatérské fotografie 04, 1937-1938, č. 3, s. 36-37.

 

1938

„Sletová upomínková alba“, Fotografický obzor 46, 1938, č. 1, s. 16. (zn. P. K.)

Alkalické vývojky s amidolem, Fotografický obzor 46, 1938, č. 3, s. 47.

Bursa, Spoušť 1, 1938, č. 1, s. 5. (zn. -o-)     

Červené tónování niklem, Fotografický obzor 46, 1938, č. 3, s. 45. (zn. P. K.)

Denní listy o naší výstavě, Spoušť 1, 1938, č. 1, s. 4 -5. (zn. -o-)

Fotofreund r. 1937, str. 161, rubrika Měsíc v literatuře, Fotografický obzor 46, 1938, č. 1, s. 13. (zn. PK)

Fotografický obzor, Spoušť 2, 1938, č. 1, s. 5.(zn. P. K.)

Glucinium, nový prvek, Fotografický obzor 46, 1938, č. 3, s. 45. (zn. P. K.)

Hydrolysa bromidu stříbrného, rubrika Měsíc v literatuře, Fotografický obzor 46, 1938, č. 3, s. 45. (zn. PK)

I zrnitost zvětšeniny musí být technicky dokonalá, Fotografický obzor 46, 1938, č. 1, s. 4 – 6.

Jak upravit zarámované obrazy, aby visely svisle, Fotografický obzor 46, 1938, č. 9, s. 142. (zn. P. K.)

K jubilejní výstavě, Spoušť 1, 1938, č. 2, s. 3 - 4. (zn. -o-)

Luminiscenční světlo, rubrika Měsíc v literatuře, Fotografický obzor 46, 1938, č. 3, s. 45. (zn. PK)

Modré tonování zlatem, rubrika Měsíc v literatuře, Fotografický obzor 46, 1938, č. 1, s. 13-14. (zn. PK)

Naše budoucí úkoly, Fotografický obzor 46, 1938, č. 7, s. 97.

Některé výpomoci z nouze, Fotografický obzor 46, 1938, č. 9, s. 137-138. (zn. P. K.)

Nová alkalie pro jemnozrnné vývojky, rubrika měsíc v literatuře, Fotografický obzor 46, 1938, č. 1, s. 13. (zn. PK)

Nový gradačně pružný způsob zvětšování a přístroj, Letem světem XII, 1937-1938, č. 28, s. 18?, rubrika "Letem fotografickým světem".

Nový zvětšovací přístroj, gradačně pružný, Fotografický obzor 46, 1938, č. 4, s. 63-64.

Otvírejte láhve na povrchu, rubrika Měsíc v literatuře, Fotografický obzor 46, 1938, č. 1, s. 13. (zn. PK)

Poslední číslo Fotografického obzoru, Spoušť 1, 1938, č. 1, s. 3. (zn. -o-)

Povězte mi, babičko má…, Fotografický obzor 46, 1938, č. 9, s. 142. (zn. Fotolín Matlák)

Pyrokatechin – vývojka mnoha možností, Fotografický obzor 46, 1938, č. 4, s. 55 – 56, č. 5, s. 67 – 69.

Pyrokatechin s louhem na bromové papíry, Letem světem XII, 1937-1938, č. 27, s. 18, rubrika "Letem fotografickým světem".

Slabě nebo silněji kryté negativy?, Fotografický obzor 46, 1938, č. 9, s. 136-137.

Sletový kaleidoskop, Fotografický obzor 46, 1938, č. 8, s. 127-128; č. 9, s. 134-136.

Snadné míchání pracovních roztoků, Fotografický obzor 46, 1938, č. 9, s. 134. (zn. P. K.)

Snadný způsob stanovení exposice citlivého papíru, Fotografický obzor 46, 1938, č. 9, s. 139-140.

Snímky ze vzpažení a nazad, Fotografický obzor 46, 1938, č. 6, s. 84 - 86.

Tmelení povlaků na kov, Fotografický obzor 46, 1938, č. 9, s. 138-139.

Učme se fotografii čísti! Fotografický obzor 46, 1938, č. 2, s. 23-24, č. 3, s. 37 – 39.

Umísťování papíru při zvětšování bez filtru, Fotografický obzor 46, 1938, č. 9, s. 139. (zn. P. K.)

V „Camera“ (str. 112 m r.), rubrika Měsíc v literatuře, Fotografický obzor 46, 1938, č. 1, s. 13. (zn. PK)

Vážení přátelé!, Spoušť 1, 1938, č. 1, s. 1. (zn. -o-)

Vedení filmu a ostrost, Fotografický obzor 46, 1938, č. 7, s. 111 – 112.

X. slet všesokolský v Praze 1938, Letem světem XII, 1937-1938, č. 28, s. 16. (zn. P - k.)

Z černé kuchyně (U kotle ing. Př. Matlák), Fotolín Matlák detektivem o sletu, Spoušť 2, 1938, č. 1, s. 5 - 6.

Z černé kuchyně (u kotle ing. Př. Matlák), Matláci si libují, Definice, Nadskutečnost, Dotaz v kursu, Z veletrhu, Spoušť, prodám Aparát, Spoušť 1, 1938, č. 1, s. 5

Z černé kuchyně (U kotle ing. Př. Matlák), Paras – bestia triumphans, Spoušť 1, 1938, č. 3 – 10, s. 5 - 6.

Z černé kuchyně, Spoušť 1, 1938, č. 2, s. 6 - 7. (zn. Ing. Př. Matlák)

Z valné hromady Svazu, Spoušť 1, 1938, č. 2, s. 5. (zn. -o-)

Za který roh přenést zvětšeninu z vývojky?, Fotografický obzor 46, 1938, č. 9, s. 142. (zn. P. K.)

Ze zajímavostí fotografie, Fotografický obzor 46, 1938, č. 9, s. 136. (zn. P. K.)

Zprávy z časopisů, Spoušť 1, 1938, č. 2, s. 6. (zn. -o-)

 

1939

"Jubilejní" poznatky z temné komory, Spoušť 3, 1939, č. 4, s. 5 - 7.

A ještě něco o leštičce, Spoušť 3, 1939, č. 2, s. 6.

Co naše fotografie potřebuje a co nepotřebuje, Fotografický obzor 47, 1939, č. 8, s. 83-85.

Fotograf se připravuje na zimu (Z přednášky v rozhlase, 1937), Spoušť 3, 1939, č. 3, s. 5 - 7.

Fotografická výstava vždy a po celý rok, Spoušť 3, 1939, č. 2, s. 12 - 13.

Fotografická výstava vždycky a po celý rok, Letem světem XIII, 1938-1939, č. 54, s. 13, s. 17, rubrika "Fotografickým světem".

Fotografická výstava vždycky a po celý rok. Soubor prací arch. Josefa Větrovského, Letem světem XIII, 1938-1939, č. 58, str. 10?, rubrika "Fotografickým světem".

Fotografická výstavka Krupkovy Prahy, Letem světem XIII, 1938-1939, č. 45, s. 15, rubrika "Fotografickým světem".

Fotografujte Prahu, Letem světem XIII, 1938-1939, č. 49, s. 12?

K výstavě Josefa Větrovského, Spoušť 3, 1939, č. 3, s. 9 - 11.

Když kupujete fotoaparát (Předneseno v rozhlase, 1937), Spoušť 3, 1939, č. 3, s. 7 - 9.

Méně diletantismu a více opravdovosti, Fotografický obzor 47, 1939, č. 9, s. 96 – 97.

Méně diletantismu, Spoušť 3, 1939, č. 1, s. 4 -7.

Na sebepoznání záleží úspěch fotografa, Letem světem XIII, 1938-1939, č. 25, s. 14, rubrika "Fotografickým světem".

O leštičce všelicos, Spoušť 3, 1939, č. 2, s. 3 - 5.

Okolo Krupkovy výstavy, Spoušť 3, 1939, č. 1, s. 10 – 11.

Předsádkové čočky, Spoušť 3, 1939, č. 2, s. 8.

Příspěvek k českým výrazům ve fotografii, Fotografie. Časopis pro přátele amatérské fotografie 05, 1938-1939, č. 20, s. 310, 314, 319.

Příspěvek k fotografii nenadálých výjevů, Fotografie. Časopis pro přátele amatérské fotografie 05, 1938-1939, č. 13, s. 195-204.

Redakce radí všem členům, Spoušť 2, 1939, č. 2 - 5, s. 6. (zn. -o-)

Redakce Vám píše..., Spoušť 2, 1939, č. 6, s. 5 – 6. (zn. -o-)

Z amatérské domácí dílny, Spoušť 3, 1939, č. 4, s. 10 - 11.

Z bezvýznamné zábavy - krásná povinnost, Fotografie. Časopis pro přátele amatérské fotografie 05, 1938-1939, č. 20, s. 307-310.

Z černé kuchyně (U kotle ing. Př. Matlák), Prvních 100 let od vynálezu fotografie, Spoušť 2, 1939, č. 6, s. 6

Z černé kuchyně (U kotle ing. Př. Matlák), Spoušť 2, 1939, č. 2 – 5, s. 7.

Z černé kuchyně (U kotle ing. Př. Matlák), Spoušť 3, 1939, č. 1, s. 16.

Z černé kuchyně (U kotle ing. Př. Matlák), Spoušť 3, 1939, č. 1, s. 16.

Z černé kuchyně (U kotle ing. Př. Matlák), Také výstava?, Spoušť 3, 1939, č. 2, s. 15.

Zesilování negativu vyhněděným sirníkem, Spoušť 3, 1939, č. 4, s. 7 - 8.

 

1940

A za dalších 100 let, Spoušť 3, 1940, č. 7, s. 10 - 11. (zn. Kc)

A za dalších sto let..., Spoušť 3, 1940, č. 6, s. 7 - 9.

Co je to "dovolat" papír, Spoušť 3, 1940, č. 10, s. 5 - 6. (zn. Ipeka)

Co se naučím v době, kdy nutno šetřit (dokončení), Spoušť 3, 1940, č. 8, s. 2 - 4.

Co se naučím v době, kdy nutno šetřit, Spoušť 3, 1940, č. 7, s. 3 - 5.

Co snese papír, Spoušť 3, 1940, č. 10, s. 9 - 10.

Dobrý příklad, Spoušť 3, 1940, č. 11, s. 12. (zn. Ipeka)

Drobné praktiky, Spoušť 3, 1940, č. 12, s. 12 - 14.

Dvoubarevný pozorovací filtr, Spoušť 3, 1940, č. 9, s. 8 - 10.

Fotografická zima - práce při umělém světle, Letem světem - Rozkvět XIV, 1939-1940, č. 2, str. 12?, rubrika "Fotografickým světem". (zn. K.)

Fotografické výstavy. Výstava KFA na Královských Vinohradech. Spoušť 3, 1940, č. 8, s. 14 – 15. (zn. -o-)

Fotografie v praksi různých povolání, Spoušť 3, 1940, č. 7, s. 8 - 10.

Hlavní brzda dobrých snímků, Spoušť 3, 1940, č. 8, s. 8 - 9.

Jak ostřit na stejnoměrnou hloubku, Spoušť 3, 1940, č. 8, s. 6. (zn. Kc)

Jan Lukas: Země a lidé, Spoušť 3, 1940, č. 6, s. 13.

Je dobrá fotografie výsadou zvláštního nadání?, Spoušť 3, 1940, č. 7, s. 7 - 8.

Josef Bureš a Dr. Jaromír Kuchař: Na Sobotecku s komorou v ruce, Spoušť 3, 1940, č. 9, s. 6 - 7.

Kolik procent výstavních snímků se podaří, Spoušť 3, 1940, č. 9, s. 7 - 8. (zn. Kc)

Lukasova výstava "Země a lidé", Spoušť 3, 1940, č. 7, s. 11.

Lukasova výstava "Země a lidé", Spoušť 3, 1940, č. 7, s. 12. (zn. Kc)

Mění se negativ samovolně v positiv?, Spoušť 3, 1940, č. 7, s. 11 - 12.

Misky pro vývojku a pro ustalovač, Spoušť 3, 1940, č. 10, s. 8. (zn. Ipeka)

Může vzniknou závoj v ustalovači?, Spoušť 3, 1940, č. 10, s. 8 - 9. (zn. Kc)

Nestyďte se fotografovat!, Spoušť 3, 1940, č. 11, s. 6 - 8. (zn. Kc)

Nové portrétování, Foto 21, 1940, č. 11, s. 170-171 (Rubrika Z fotografických rubrik denního tisku).

Obrazová škola na pokračování, Spoušť 3, 1940, č. 10, s. 10 - 12. (zn. Kc)

Obrazová škola na pokračování, Spoušť 3, 1940, č. 10, s. 10 – 12; č. 12, s. 10 – 11.

Obrazová škola na pokračování, Spoušť 3, 1940, č. 11, s. 8 - 10.(zn. Kc)

Paralaxa, Spoušť 3, 1940, č. 12, s. 2 - 3 (zn. Ipeka)

Poznámka redakce, Spoušť 3, 1940, č. 8, s. 10. (zn. Kc)

Poznámky k práci ve vývojnicích, hlavně se spirálou, Spoušť 3, 1940, č. 12, s. 14 - 15. (zn. Ipeka)

Praha očima Josefa Zemana, Letem světem - Rozkvět XIV, 1939-1940, č. 13, s. 12, rubrika "Fotografickým světem".

Praha očima Josefa Zemana, Spoušť 3, 1940, č. 7, s. 6.

Pro rozumné lidi, Spoušť 3, 1940, č. 10, s. 3 - 5.

Proč se kazí upotřebená vývojka, Spoušť 3, 1940, č. 9, s. 4 - 5. (zn. Ipeka)

Půlený rozměrec v přístrojích 6x9 s jedním červeným okénkem, Spoušť 3, 1940, č. 12, s. 5 - 6. (zn. Kc)

S. O. S., Spoušť 3, 1940, č. 11, s. 10 - 11. (zn. Kc)

Snímky s dlouhými žárkami, Spoušť 3, 1940, č. 9, s. 3 - 4. (zn. Ipeka)

„Strýček indián“ hrnčířem, Letem světem - Rozkvět XIV, 1939-1940, č. 15, s. 2?

Svitkový film a ostrost, Spoušť 3, 1940, č. 8, s. 9 - 10.

Účast na soutěži - Skok ve vývoji, Letem světem - Rozkvět XIV, 1939-1940, č. 31, s.12, rubrika "Fotografickým světem".

Usušené zvětšeniny jsou silně elektrické, Spoušť 3, 1940, č. 7, s. 12. (zn. Kc)

Valná hromada Svazu KFA, Spoušť 3, 1940, č. 9, s. 10 - 14.

Ve studené temné komoře, Spoušť 3, 1940, č. 6, s. 9 - 10.

Výstava KFA na král. Vinohradech, Spoušť 3, 1940, č. 8, s. 14.

Vývojky s rozpuštěnou třaskavinou, Spoušť 3, 1940, č. 8, s. 10.

Vývojnice Perplex, Spoušť 3, 1940, č. 5, s. 8 - 9.

Z černé kuchyně (U kotle ing. Př. Matlák), Matlákova ozdravovna, Spoušť 3, 1940, č. 11, s. 14.

Z černé kuchyně (U kotle ing. Př. Matlák), Matlákova ozdravovna, Spoušť 3, 1940, č. 12, s. 16 - 17.

Z fotografických časopisů a hlídek, Spoušť 3, 1940, č. 12, s. 7 - 8. (zn. Kc)

Z fotografických časopisů a hlídek, Spoušť 3, 1940, č. 12, s. 7 - 8. (zn. Kc)

Země a lidé, Letem světem - Rozkvět XIV, 1939-1940, č. 8, s. 12, rubrika "Fotografickým světem".

Zesilování negativů vyhněděný sirníkem, Spoušť 3, 1940, č. 10, s. 12. (zn. Kc)

Zrno pod mikroskopem a zrnitost zvětšeniny (Č. Slovo, 7. VII. 40), Spoušť 3, 1940, č. 12, s. 6 - 7.

Zvětšování při f: 20, Spoušť 3, 1940, č. 12, s. 3 - 5.

Zvětšování při F:20, Letem světem - Rozkvět XIV, 1939-1940, 33, s. 12?; č. 34, s. 12, rubrika "Fotografickým světem".

 

1941

"Amatérova cesta" ve 100 fotografiích Adolfa Malého, Spoušť 4, 1941, č. 4, s. 54 - 56.

Foto a kino. Co může získat fotoamatér z kinematografie i opačně, Foto 22, 1941, č. 9, s. 132 – 141.

Fotografický obzor, Spoušť 4, 1941, č. 4, s. 60 - 61.

Fotografie a zuby, Spoušť 4, 1941, č. 3, s. 45 - 46.

Fotografie blízkého výjevu, Fotografický obzor 49, 1941, č. 12, s. 167 – 169.

Fotografování zadrženého pohybu, Spoušť 4, 1941, č. 1, s. 2 - 6.

"Hlídka pro fotografy amatéry" v Národních listech, Spoušť 4, 1941, č. 4, s. 59. (zn. Ipeka)

Ing. Bedřich Henrych:"Roudnice nad Labem", Spoušť 4, 1941, č. 5, s. 70 - 72 (již nevyšlo)

Jednoduchý způsob přesného zaostřování při zvětšování, Spoušť 4, 1941, č. 4, s. 61 - 62. (zn. Ipeka)

Jemné zrno vždycky, Foto 22, 1941, č. 1, s. 4-5.

Mapy ČKFA v Praze, Spoušť 4, 1941, č. 4, s. 63. (zn. Kc)

Matlákova ozdravovna, Spoušť 4, 1941, č. 5 (Ing. Př. Matlák, již nevyšlo)

Na obranu amatérů, Letem světem XV, 1941, č. 8, s. 16, rubrika "Fotografickým světem".

Nač se zapomíná, Spoušť 4, 1941, č. 3, s. 36 - 41. (zn. Ipeka)

Několik námětů a přání, Spoušť 4, 1941, č. 2, s. 17 - 21.

Neshoda pro fotografii podnětem geniální vynálezu. Podle "Rivista de la Piccifova" upravil Koblic, Spoušť 4, 1941, č. 4, s. 52 - 53.

O metolové nemoci, Foto 22, 1941, č. 8, s. 116-117.

Obraz je "vyvolán", "vyvinut" nebo "vyvit"?, Spoušť 4, 1941, č. 4, s. 53 - 54.

Obrazová škola na pokračování, Spoušť 4, 1941, č. 1, s. 12 – 14.

Obrazová škola, Foto 22, 1941, č. 11, s. 166 – 174.

Obrazová škola, Spoušť 4, 1941, č. 4, s. 56 - 58.

Obrazová škola. Fotografování v dešti, Spoušť 4, 1941, č. 5, s. 73 - 77 (již nevyšlo)

Oprava, Spoušť 4, 1941, č. 3, s. 48. (zn. Kc)

Potaš dobrá a špatná, Spoušť 4, 1941, č. 3, s. 46 - 47. (zn. P. K.)

Příspěvek k vlastivědné fotografii, Foto 22, 1941, č. 1, s. 5-6 (Rubrika Z fotografických rubrik denního tisku).

Ruka ve fotografické technice, Foto 22, 1941, č. 8, s. 117-126.

Ruka ve fotografické technice, Spoušť 4, 1941, č. 5, s. 67 - 70 (již nevyšlo)

Souborná výstava Ing. Jana Novotného "90 fotografií", Spoušť 4, 1941, č. 2, s. 24 - 26.

V studené temnici, Spoušť 4, 1941, č. 1, s. 8 - 12.

Veřejné fotografické večery ČKFA v Praze, Spoušť 4, 1941, č. 2, s. 23 - 24. (zn. Kc)

Výstava pěti členů KFA na Kr. Vinohradech, Spoušť 4, 1941, č. 4, s. 59 - 60.

Výstava ze soutěže za nejlepší obraz z Prahy v Umělecko-průmyslovém museu, Foto 22, 1941, č. 8, s. 113-114.

Záchrana nedochůdných negativů a zvětšenin, Spoušť 4, 1941, č. 2, s. 27 - 30. (zn. Kc)

Zaostřovací podložka a ostrost zvětšeniny, Spoušť 4, 1941, č. 2, s. 26 - 27.

Zapomínané diapositivy, Foto 22, 1941, č. 3, s. 42 – 44, č. 4, s. ??, č. 5?, č. 6, s. 94 – 95.

Zpovědní zrcátko, Spoušť 4, 1941, č. 4, s. 62 - 63. (zn. Ipeka)

Zvětšování a prach, Spoušť 4, 1941, č. 4, s. 63 - 64. (zn. Kc)

 

1942

Co lze použít z fotografického snímku pro záběr v kinematografii, Amatérská kinematografie 7, 1942, č. 1, s. 17-23.

Čím a jak se dnes fotografuje?, Foto 23, 1942, č. 3, s. 39 – 41.

Fotografování skrz skreslující okenní sklo, Foto 24, 1942, č. 10, s. 148 – 151.

Nadbytečně jemné zrno – dlouhé momenty- neostrost, Fotografický obzor 50, 1942, č. 8, s. 197-198. (zn. Ipeka)

Není papírů starých, závojujících a světlem zkažených, Fotografický obzor 50, 1942, č. 6, s. 137- 140.

Nepoškoditelné vrstvy negativů, Fotografický obzor 50, 1942, č. 7, s. 168- 170.

Nový gradačně pružný zvětšovací přístroj, Fotografický obzor 50, 1942, č. 8, s. 192-195.

Po stopách neostrosti negativů, Foto 24, 1942, č. 9, s. 132 – 135.

Poznámky k obrazům předešlého čísla, Fotografický obzor 50, 1942, č. 5, s. 111 – 112.

Snadný způsob stanovení exposice při zvětšování. Fotografický obzor 50, 1942, č. 10, s. 231 – 233.

Snadný způsob stanovení osvitu zvětšením, Foto 24, 1942, č. 8, s. 116 – 118.

Za dokonalejší zvětšeninu, Foto 24, 1942, č. 4, s. 49 – 53.

 

1943

Jednoduchý a výkonný přístroj pro dálkovou fotografii. Příspěvek k vlastivědné fotografii, Fotografický obzor 51, 1943, č. 1, s. 1 -2.

Kritický posudek obrazů uveřejněných v 1. čís. „F.O.“, Fotografický obzor 51, 1943, č. 2, s. 30.

Kritický rozbor obrazů uveřejněných v 10. čís. „F. O.“, Fotografický obzor 51, 1943, č. 11 – 12, s. 184-185.

Nové hranice teplot při vyvolávání dokonalých negativů od + 25°C až pod bod mrazu (-1°C), Fotografický obzor 51, 1943, č. 2, s. 19 -20.

O parafenylendiaminu páté přes deváté, Fotografický obzor 51, 1943, č. 4, s. 50 – 51.

Snímky nejprostšími přístroji, Fotografický obzor 51, 1943, č. 9, s. 129 –130.

Vyvíjení dokonalých negativů při teplotách vývojky od + 20 °C až pod bod mrazu 0°C, Foto 25, 1943, č. 1, s. 1-3.

Z mé laboratoře, Fotografický obzor 51, 1943, č. 11 – 12, s. 183.

Zvýšení trvanlivosti fotografií pro dlouhodobé uchovávání. Příspěvek k vlastivědné fotografii, Foto 25, 1943, č. 2, s. 20 – 24.

 

1944

Jaký film patří do levného přístroje?, Fotografický obzor 52, 1944, č. 1, s. 1 – 2.

Jednoduchým přístrojem fotografuje se nejsnadněji, Fotografický obzor 52, 1944, č. 9, s. 129 – 131.

Kritický rozbor obrazů uveřejněných v 6. č. „F.O.“, Fotografický obzor 52, 1944, č. 7, s. 99-100.

Kyselý siřičitan sodný v alkalických vývojkách, Fotografický obzor 52, 1944, č. 8, s. 125-126.

Metolová vývojka s Boraxem, Fotografický obzor 52, 1944, č. 3, s. 45. (zn. Kc)

O fotografování národních krojů a zimní krajiny Františka Krále, Fotografický obzor 52, 1944, č. 5, s. 67 – 68.

O práci Bedřicha Mayera, Fotografický obzor 52, 1944, č. 2, s. 18-19.

Osvětlení portrétu trochu jinak. K portrétu B. Mayera od ing. J. Novotného v tomto čísle, Fotografický obzor 52, 1944, č. 2, s. 19-20.

Plzeňský kolektiv amatérů RKO poslal redakci fotografií z filmu „Snění“ (8 mm), Český kinoamatér 9, 1944, č. 9, s. 120 – 123.

Příspěvek k zjednodušení osvětlovací techniky umělými zdroji, Český kinoamatér 9, 1944, č. 2, s. 17 – 19.

Z praktik a názorů letošního mistra Svazu Josefa Bureše (Praha), Fotografický obzor 52, 1944, č. 3, s. 34-35.

Zadní světlo, zdůrazňující strukturu pleti při portrétu, Český kinoamatér 9, 1944, č. 5, s. 67 – 68.

Zájezd na fotografický večer k fotoamatérům KČT v Humpolci (12. a 13. II. 1944), Fotografický obzor 52, 1944, č. 4, s. 61.

Zdokonalená vývojka, zejména pro malé negativy, Český kinoamatér 9, 1944, č. 9, s. 115 – 118.

 

1945

Jak řešit zlidovění české fotografie. Fotografie. Časopis pro odbornou práci ve fotografii 1, 1945, č. 1, s. 9 – 11.

 

1946

Co znamená a jak správně psát: metol, glycin, hydrochinon, amidol, parafenylendamin atd? Různé zprávy, Československá fotografie I, 1946, č. 4, s. 59-60.

Čeho brzy potřebujeme-několika slovy, Československá fotografie I, 1946, č. 3, s. 45-46.

Hloubka ostrosti v novém pojetí, Československá fotografie I, 1946, č. 5, s. 75-78.

Jak je fotografie dokonalá ve své nedokonalosti, Československá fotografie I, 1946, č. 4, s. 51-52.

Nová konstrukce „afokálních“ objektivů se zvýšenou prostorovou ostrostí, Československá fotografie I, 1946, č. 7-8, s. 103-104

Nový vyvíjecí způsob „Pextral“, Československá fotografie I, 1946, č. 1, s. 4-5.

Okolo 23 decidinů všelicos, Československý kinoamatér 10, 1946, č. 2, s. 11-14.

Petrolej ve fotografické praxi – odstranění retuše, Československá fotografie I, 1946, č. 3, s. 43-44.

Pokus o rozřešení nedostatku přístrojů na svitkový film. Různé zprávy, Československá fotografie I, 1946, č. 1, s. 12-13.

Použití petroleje v  kinematografii, Československý kinoamatér 10, 1946, č. 5, s. 66-68; č. 6, s. 80-81.

Přemýšlejte, proč … Československá fotografie I, 1946, č. 4, s. 54.

Příspěvek k zlidovění fotografie. Zjednodušené označení citlivosti, gradace všech emulsí a světelností objektivu v praxi snímku, Československá fotografie I, 1946, č. 6, s. 85-86, 91-92.

Vyvíjení prošlých filmů bez škodlivého závoje. Různé zprávy, Československá fotografie I, 1946, č. 1, s. 13.

Zpracování silně závojujících bromových papírů, Československá fotografie I, 1946, č. 2, s. 21-22.

Žánrový portrét při umělém světle, Československá fotografie I, 1946, č. 7-8, s. 104-106.

 

1947

Dotazy a odpovědi, Československá fotografie II, 1947, č. 2, s. 29, 31.

Fotografický hlavolam, Československá fotografie II, 1947, č. 1, s. 12; č. 2, s. 30-31;  č. 3, s. 43-44;  č. 4, s. 62;  č. 5, s. 78.

Ke Kameníkovu filmu “Lidé před výkladními skříněmi”, Československý kinoamatér 11, 1947, č. 2, s. 20-22.

Obrazová škola, Československá fotografie II, 1947, č. 3, s. 45-46

Obrazová škola, Československá fotografie II, 1947, č. 7, s. 110.

Obrazová škola. I. Vertikální obrazy. II. Neilustrovaný příspěvek k fotografování rovin, Československá fotografie II, 1947, č. 11-12, s. 182-183.

Obrazová škola. K širokoúhlému snímku, Československá fotografie II, 1947, č. 10, s. 157.

Odpovídáme a pokračujeme, Československá fotografie II, 1947, č. 8, s. 123-124.

Podnět k dalšímu stupni fotografické tvorby, Československá fotografie II, 1947, č. 6, s. 83-84.

Příspěvek k bodování obrazů, Československá fotografie II, 1947, č. 10, s. 147-148.

Svitkový film – nehospodárný výrobek, Československá fotografie II, 1947, č. 11-12, s. 164-165.

Svitkový film 8, 6x9 cm a rozměrec 24x36 mm v nezvyklém srovnání některých technických skutečností, Československá fotografie II, 1947, č. 1, s. 5-6, 11.

Zadní světlo při portrétu, zdůrazňující strukturu pleti, Československá fotografie II, 1947, č. 3, s. 36.

 

1948

Československý svaz klubů fotografů amatérů v roce 1947, Československá fotografie III, 1948, č. 1, s. 1-5.

Latentní obraz ve skle smytých negativů, Československá fotografie III, 1948, č. 4, s. 51-52.

Lidé ve čtyřdimensionálním prostoru, Československá fotografie III, 1948, č. 10-11, s. 163-165.

Obrazová škola. Motiv pustý. - Stafáž. - Výjev. - Nenadálost, Československá fotografie III, 1948, č. 1, s. 12-13.

 

1949

Budujeme fotografii ROH. Poslání této nové rubriky, Budujeme I (V), 1949, č. 38, 22. 9. 1949, s. 10.

Co potřebujeme napravit v naší fotografii, Budujeme I (V), 1949, č. 52, 21. 12. 1949, s. 12.

Fotografii lze zdokonalit i zlevnit zároveň,  Československá fotografie IV, 1949, č. 3, s. 36-37.

Jak zvětšuji?, Československá fotografie IV, 1949, č. 4-5, s. 49-52.

K ochraně zdraví při fotografických pracích, Budujeme I (V), 1949, č. 44, 3. 11. 1949, s. 10; č. 45, 10. 11. 1949, s. 10.

K vývoji naší fotografie všelicos, Československá fotografie IV, 1949, č. 9, s. 126, 131-132.

O úkolech klubovních instruktorů, Československá fotografie IV, 1949, č. 7-8, s. 117-118.

Technické zařízení fotografické pracovny, Budujeme I (V), 1949, č. 42, 20. 10. 1949, s. 10.

Technické zařízení fotografické pracovny, Budujeme I (V), 1949, č. 43, 27. 10. 1949, s. 10.

Úkoly československé fotografie. Proslov pronesený na III. celostátním pracovním sjezdu fotografických pracovníků, pořádaném 13. a 14. listopadu 1948 v Brně, Československá fotografie IV, 1949, č. 7-8, s. 101-102, 111.

Vracíme se, abychom pokračovali jinak a lépe, Československá fotografie IV, 1949, č. 6, s. 77-88.

Výstavka fotoodboru ZK-Eta, Budujeme I (V), 1949, č. 27, 8. 7. 1949, s. 9.

Zemřel nám Karel Hermann … Československá fotografie IV, 1949, č. 3, s. 33-34.

Zřizování fotografických temnic, Budujeme I (V), 1949, č. 39, 29. 9. 1949, s. 10; č. 40, 6. 10. 1949, s. 12.

 

1950

Aby papíry nežloutly vývojkou, Nová fotografie I, 1950, č. 5, s. 111. (zn. pk)

Barevné skvrny na zvětšeninách, Nová fotografie I, 1950, č. 6, s. 136. (zn. pk)

Bromid draselný a kuchyňská sůl, Nová fotografie I, 1950, č. 5, s. 111. (zn. pk)

Co škodí citlivému materiálu?, Nová fotografie I, 1950, č. 4, s. 93. (zn. pk)

Desensibilační vývojka, Nová fotografie I, 1950, č. 5, s. 111. (zn. pk)

Filtry a kontrast negativu, Nová fotografie I, 1950, č. 4, s. 93. (zn. pk)

K fotografování ve velkých místnostech, Nová fotografie I, 1950, č. 5, s. 112-113.

Kov, bez něhož by nebylo fotografie. O stříbře všelijak, Svět techniky I, 1950, č. 8, s. 378-379.

Nebezpečí ohně ve fotografii, Nová fotografie I, 1950, č. 5, s. 112-113. (zn. pk)

Některé vývojky v zimě, Nová fotografie I, 1950, č. 6, s. 136. (zn. pk)

Polygradační zvětšování, Nová fotografie I, 1950, č. 5, s. 112-113. (zn. pk)

Rozdělení zaostřovací stupnice, Nová fotografie I, 1950, č. 6, s. 136. (zn. pk)

Sjíždějící zvětšovák a kalafuna, Nová fotografie I, 1950, č. 4, s. 93. (zn. pk)

Správné odměřování roztoků, Nová fotografie I, 1950, č. 6, s. 136. (zn. pk)

Světlo brouka, při němž se dá číst. Fotografie v mrazu a horku, Svět techniky I, 1950, č. 12, s. 649-651.

Vadná čočka ve zvětšováku, Nová fotografie I, 1950, č. 4, s. 93. (zn. pk)

Znečištění vývojek ustalovačem, Nová fotografie I, 1950, č. 4, s. 93. (zn. pk)

Zvýšení trvanlivosti uhličitanových vývojek, Nová fotografie I, 1950, č. 6, s. 136. (zn. pk)

 

1951

Co nového v naší fotografické výrobě, Nová fotografie II, 1951, č. 5, s. 104.

Čím je to?, Nová fotografie II, 1951, č. 5, s. 116. (zn. pk)

Druhy papírů s dvojím povrchem, Nová fotografie II, 1951, č. 5, s. 104. (zn. pk)

Jinými cestami ve fotovýrobě, Nová fotografie II, 1951, č. 6, s. 126; č. 7, s. 149.

K nákupu nových mis, Nová fotografie II, 1951, č. 2, s. 46. (zn. pk)

Laky jako lepidlo, Nová fotografie II, 1951, č. 1, s. 16-17. (zn. pk)

Létající temná komora, Nová fotografie II, 1951, č. 3, s. 67-68. (zn. pk)

Na „mokrý“ stůl gumový povlak, Nová fotografie II, 1951, č. 4, s. 80. (zn. pk)

Nejpřesnější otisky prstů, Nová fotografie II, 1951, č. 7, s. 165. (zn. pk)

Nejvzdornější povrch papíru. Kdy máme zachytit pohyblivý výjev?,  Nová fotografie II, 1951, č. 1, s. 16-17. (zn. pk)

Neostrost snímků, Nová fotografie II, 1951, č. 12, s. 281. (zn. pk)

Nezvyklý jev, Nová fotografie II, 1951, č. 10, s. 236. (zn. pk)

Nový čsl. přístroj 6x6 cm Milona II, Nová fotografie II, 1951, č. 4, s. 80.

Pochybný metol, Nová fotografie II, 1951, č. 12, s. 281. (zn. pk)

Pojmenování fotografických filtrů, Nová fotografie II, 1951, č. 1, s. 16-17. (zn. pk)

Postřikovací fotolak BEA, Nová fotografie II, 1951, č. 1, s. 16-17. (zn. pk)

Poznámky k předminulému číslu Nové fotografie, Nová fotografie II, 1951, č. 11, s. 257-258.

Působení ustalovače, Nová fotografie II, 1951, č. 5, s. 116. (zn. pk)

Ředění kyselin a rozpouštění pevných louhů (hydroxydu sodného a draselného), Nová fotografie II, 1951, č. 1, s. 16-17. (zn. pk)

Safírové kinematografické objektivy, Nová fotografie II, 1951, č. 3, s. 67-68. (zn. pk)

Snímací kamery a projektory, Nová fotografie II, 1951, č. 1, s. 16-17. (zn. pk)

Soustředěnost roztoků a jejich stálost, Nová fotografie II, 1951, č. 3, s. 67-68. (zn. pk)

Studené světlo, Nová fotografie II, 1951, č. 6, s. 140. (zn. pk)

Tloušťka zakládacích skel, Nová fotografie II, 1951, č. 3, s. 67-68. (zn. pk)

Utvrzování želatiny, Nová fotografie II, 1951, č. 2, s. 46. (zn. pk)

Vyvíjení a zužitkování citlivosti filmu, Nová fotografie II, 1951, č. 3, s. 62. (zn. pk)

Zakládací skla, Nová fotografie II, 1951, č. 1, s. 16-17. (zn. pk)

Zaostřujeme při zvětšování, Nová fotografie II, 1951, č. 1, s. 16-17. (zn. pk)

„Zapečené“ skleněné zátky, Nová fotografie II, 1951, č. 1, s. 16-17. (zn. pk)

Závěry pro lahve, Nová fotografie II, 1951, č. 2, s. 46. (zn. pk)

Zlepšené polygradační zvětšování, Nová fotografie II, 1951, č. 2, s. 39.

Zvýšení citlivosti fotograf. materiálu, Nová fotografie II, 1951, č. 3, s. 62. (zn. pk)

 

1952

Hypersensibilace česnekovým nálevem, Nová fotografie III, 1952, č. 1, s. 8. (zn. pk)

K vyvíjení zvětšenin, Nová fotografie III, 1952, č. 1, s. 8-9. (zn. pk)

Pextrální vyvíjení papírů, Nová fotografie III, 1952, č. 10, s. 118. (zn. PK)

Poznatky z fotografických instruktorských kursů, Nová fotografie III, 1952, č. 4, s. 37.

Přesná i snadná reprodukce zvětšovákem, Nová fotografie III, 1952, č. 10, s. 113. (zn. PK)

Příčiny vzniku požáru a jejich zabránění, Nová fotografie III, 1952, č. 2, s. 20.

Snadné omaskování zvětšovaných negativů, Nová fotografie III, 1952, č. 10, s. 119. (zn. PK)

Šetříme všemožně i ve fotografii, Nová fotografie III, 1952, č. 10, s. 119. (zn. PK)

Vliv bakterií na želatinu, Nová fotografie III, 1952, č. 3, s. 30. (zn. pk)

Za novou výrobu nových fotografických přístrojů, Nová fotografie III, 1952, č. 12, s. 138.

 

1953

Co vykreslí Mirar (8 cm): 4,5?, Československá fotografie IV, 1953, č. 9, s. 105. (zn. pk)

Elektřina působí na rostlinstvo. Elektrický proud, sníh a tráva, Svět techniky IV, 1953, č. 8, s. 350.

Indikace stupně rozptylu promítacího světla, Československá fotografie IV, 1953, č. 10, s. 120. (zn. pk)

Klesání citlivosti papírů při zpracování, Československá fotografie IV, 1953, č. 10, s. 120. (zn. pk)

Latentní předvíjení, Československá fotografie IV, 1953, č. 9, s. 105. (zn. pk)

Nejrychlejší a velmi výrazné vyvíjení papírů, zejména portretních, Československá fotografie IV, 1953, č. 9, s. 105. (zn. pk)

Nová lázeň pro zrcadlový lesk, Československá fotografie IV, 1953, č. 9, s. 105. (zn. pk)

Pextral, Polygrad, Epifoka, petrolej ve světle skutečnosti, Československá fotografie IV, 1953, č. 6, s. 70.

Pokusy s vyvíjením svinutého filmu, Československá fotografie IV, 1953, č. 9, s. 105. (zn. pk)

Pokusy s vyvíjením svinutého filmu, Československá fotografie IV, 1953, č. 9, s. 105. (zn. pk)

Potřeba účelné fotografie je v socialismu nedohledná, Československá fotografie IV, 1953, č. 6, s. 72.

Půlený rozměrec 6x6 cm,  Československá fotografie IV, 1953, č. 11, s. 132. (zn. pk)

Zcitlivění svitkového filmu Foma Brillant 17 decidinů (Č. Brod), Československá fotografie IV, 1953, č. 9, s. 105. (zn. pk)

 

1954

Mistři objektivu, Svět práce 4, 1954, č. 19, 6. 5. 1954, č. 19, s. 8?

Vynález fotografie a Praha, Svět techniky V, 1954, č. 3, s. 179-180.

Z laboratorní praxe, Československá fotografie V, 1954, č. 1, s. 8.