Pojekt - metodika řešení

Pozůstalost Přemysla Koblice je nutné zpracovat podle současných archivních principů. Pozůstalost bude zpracována databázovým způsobem za pomoci dostupného software.
1. Pro dokumentaci proměn jednotlivých „tváří“ metropole budou vybrány ty fotografie, které budou významným způsobem dokumentovat zadané téma. Na vybraných fotografiích musí být zcela jasně zachycen charakteristický či naopak jedinečný prvek typický pro konkrétní „tvář“.
2. V rámci zpracování Koblicových technologických postupů bude nutné prostudovat všechny jeho dochované poznámky (jak v pozůstalosti, tak v jím publikovaných studiích), provést analýzu popsaných výsledků, prozkoumat vzorky fotografií a mnohá jeho tvrzení z oboru fotografické techniky a chemie laboratorně ověřit. Výsledky bude nutné zhodnotit minimálně kvůli jejich významu jednak z hlediska stavu fotografické techniky a chemie v době zveřejnění, jednak z hlediska využití výsledků v dnešní fotografické praxi (v klasické fotografii pracující s halogenidostříbrnými materiály).
Pro úkoly 1. i 2. bude vytvořena katalogová databáze, ve které se bude u jednotlivých fotografií určovat evidenční/inventární číslo, název fotografie (dobový či pracovní), popis obsahu, rozměry a technika. Zároveň bude budován tematický, jmenný, místní a institucionální rejstřík. Tyto údaje budou následně využity i u specializované mapy s odborným obsahem.