Projekt -Poslání a očekávané přínosy ve vazbě na očekávané přínosy programu NAKI

Posláním navrhovaného projektu bude přispění k dokumentaci vývoje města Prahy ve výše uvedených oblastech. Dojde ke zhodnocení činnosti Přemysla Koblice jako fotografa-technika a chemika, vyhodnocení jeho výsledků a jejich praktické využitelnosti ve své době, v současnosti s výhledem na využití v budoucnosti.
Dále lze při naplnění cílů projektu očekávat:
- uchování vizuální podoby kulturního dědictví pro další generace formou fotografické dokumentace stavebního vývoje Prahy a života jejích obyvatel ve 20.-50. letech 20. století;
- pomocí on-line specializované mapy lze očekávat zpřístupnění vizuální podoby kulturního dědictví široké obci zájemců a uživatelů;
- využití publikovaných/prezentovaných výsledků pro prezentaci těch částí Prahy, která bude pomocí zmíněných nástrojů zachycena;
- aplikaci výsledků do oblasti vzdělávání (historie konkrétních míst a nemovitostí; školství s architektonickým/stavitelským/urbanistickým zaměřením), do oblasti revitalizace nemovitostí i veřejných prostranství; v případě rozboru fotografických technik je možné předpokládat dosah ve specializovaném školství (umělecká fotografie) či v amatérské i profesionální praxi.