Projekt - Předpokládané výstupy

- zkatalogizování pozůstalosti Přemysla Koblice spolu s provedením průzkumu jinde se nacházejících Koblicových fotografií/přístrojů
- zpracování biografie a bibliografie Přemysla Koblice formou monografické publikace
- studie prezentující přínos fotografického díla Přemysla Koblice k zachycení urbanistického/národnostního/sociálního/kulturního vývoje Prahy
- studie prezentující přínos Přemysla Koblice k fotografické teorii a praxi
- metodiky pro práci s prošlými filmy a papíry, ověřené na konkrétních současných materiálech
- metodiky (recepty) ke zpracování filmů a papírů, ověřené na konkrétních současných materiálech, se zřetelem k maximálnímu možnému využití jejich vlastností
- metodiky (návody) pro práci v temné komoře, ověřené se současnými  přístroji a laboratorní technikou
- workshopy pro seznámení pracovníků s klasickou fotografií s výsledky projektu, konkrétními ukázkami Koblicových metod v praxi, se zaměřením na využití při práci  se současnými fotografickými materiály
- specializovaná GIS mapa
- výstava s katalogem