Tým

řešitel (osoba odpovědná příjemci)
PhDr. Zdeněk Vácha
- vedoucí Archivu Národního technického muzea
- administrátor projektu, zodpovídá a podílí se na etapách 1.-2. a 4.-6.
e-mail: zdenek.vacha@ntm.cz
telefon: 220 399 196

ostatní řešitelé
Ing. MgA. Tomáš Štanzel
- kurátor sbírek odd. fotografické a filmové techniky Muzea elektrotechniky a médií Národního technického muzea
- vede etapu 3., podílí se na etapách 5.-6.
e-mail: tomas.stanzel@ntm.cz
telefon: 220 399 179

Romana Kmochová
- pracovnice Archivu Národního technického muzea
- podílí se na etapách 1.-2. a 4.-6.
e-mail: romana.kmochova@ntm.cz
telefon: 220 399 208

Dana Šafářová, DiS.
- pracovnice Archivu Národního technického muzea
- podílí se na etapách 1.-2. a 4.-6.
e-mail: dana.safarova@ntm.cz
telefon: 220 399 223

další účastníci projektu (formou OON)
Robert Vejvoda
- pracovník Muzea architektury a stavitelství Národního technického muzea
- v rámci etapy č. 1 se účastní identifikace fotografií
e-mail: robert.vejvoda@ntm.cz
telefon: 220 399 204

RNDr. Pavla Vrbová, CSc.
- členka 1. českého klubu fotografů amatérů Nekázanka
- v rámci etapy č. 1 se účastní identifikace fotografií, provádí knižní a časopisecké rešerše; v rámci etapy č. 6 se bude spolupodílet na přípravě vydání publikace
e-mail: pavla.vrbova@seznam.cz

Na očistě, restaurování, digitalizaci a popisu fotografií se v rámci etapy č. 1 podílejí kolegyně Petra MatějíčkováAnna Šafářová, DiS. Na přípravě databáze a interaktivní GIS-aplikace v rámci etapy č. 4 pracuje kolega Václav Černý.