Odborné výstupy

Kmochová, Romana  - Šafářová, Dana - Vrbová, Pavla - Vácha, Zdeněk - Štanzel, Tomáš. Přemysl Koblic: fotograf, chemik. Národní technické muzeum, Praha, 2014, 233s, ISBN 978-80-7037-250-0

Štanzel Tomáš. Zvětšování fotografií a klasický černobílý pozitivní proces (certifikovaná metodika)

Štanzel Tomáš. Zpracování prošlých fotografických filmů a papírů (certifikovaná metodika)

Štanzel Tomáš. Zpracování klasických fotografických černobílých materiálů. Vyzkoušení a nastavení procesu (certifikovaná metodika)

Štanzel Tomáš. Koblicova vývojka Pextral, Analog, 2014, č. 3, s. 59-63.

Štanzel Tomáš. Přínosy Přemysla Koblice ve fotografické technice a jejich využití v dnešní fotografické praxi. Sborník Historická fotografie 13/2014, s. 66-79.

Vácha Zdeněk. Fotografická pozůstalost Ing. Přemysla Koblice, průkopníka české amatérské fotografie. Sborník Historická fotografie 13/2014, s. 109-111.

Vácha Zdeněk. Fotografické počátky Přemysla Koblice. Sborník Historická fotografie 13/2014, s. 60-65.

Vrbová Pavla – Kmochová Romana. Praha objektivem Přemysla Koblice, Pražský sborník historický, roč. 42, 2014. v tisku