O projektu

Projekt "Přemysl Koblic. Fotograf mnoha „tváří“ Prahy a výzkumník ve fotografické technice a chemii" je financován Ministerstvem kultury ČR v rámci programu NAKI (DF12P01OVV042).

Doba řešení projektu: březen 2012 - prosinec 2014.
Příjemce: Národní technické muzeum
Zodpovědný řešitel: PhDr. Zdeněk Vácha
Další účastníci: Romana Kmochová, Dana Šafářová, DiS, Ing. MgA. Tomáš Štanzel

Popis a úkoly projektu

Projektové etapy

Metodika řešení projektu

Poslání a očekávané přínosy projektu ve vazbě na očekávané přínosy programu NAKI

Předpokládané výstupy projektu